Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

fotokonservering

Tilstandskartlegging acetatfilm

Testing av 16mm-film frå arkivet etter Vest-Foto. Foto: Elin Østevik
Eit foto er ikkje berre eit foto. Både i produksjonen av positivar og negativar har det opp gjennom historia blitt nytta ulike materialar og kjemikaliar. Negativar kan til dømes produserast både på papir-, glas-, plast- og metallbase, og då med ei rekke undervariantar!

Workshop i fotobevaring

Fotokonservator Jens Gold undervisar på laben. Foto: Elin Østevik.
I sist veke deltok fotoarkivar Elin Østevik på workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialtypar. Det var Preus Museum si konserverings-avdeling ved fotokonservator Jens Gold som arrangerte det fire dagar lange kurset.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login