Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Gloppen

Ny kunnskap om hurtigruteskip i Hyen

DS «Finmarken». Fotograf: Ukjent. Datering: Ukjent. Eigar: Per Rydland.
Krigsvåren 1940 låg DS «Finmarken» i Hyen i vel tre veker, frå 12. april til 7. mai, først ved DS-kaien, seinare heilt inne i Åvågen.

Sigrid Moldestad: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Konsert med Sigrid Moldestad på Åmot Operagard

Åmot Operagard
Torsdag 12. februar 2015 arrangerer Åmot Operagard og NRK Sogn og Fjordane intimkonsert med Sigrid Moldestad.

Sigrid Moldestad si plate kåra til årets album

«Brevet til kjærleiken» frontcover (design: Eva Karlsson/foto: Magnus Skrede)
Sigrid Moldestad si plate "Brevet til kjærleiken", som blei utgjeve 14. februar 2014, blei kåra til årets album av "Under Lupen" i NRK sitt radioprogram "Norsk på norsk". I høve utmerkinga publiserer Fylkesarkivet eit intervju musikkarkivet gjorde med Sigrid Moldestad då ho sleppte si fjerde soloplate.

Reisande prestar

Fort Dansborg i Trankebar. Foto: Esben Agersnap
Kor stor var verda for embetsmenn i sameiningstida med Danmark? Minst to av "1814-prestane" i Sogn og Fjordane hadde livsrøynsler langt utanfor tvillingriket sine grenser.

Resultat frå Fylkeskappleiken 2014

Fylkeskappleiken 2014
Resultata frå Fylkeskappleiken 2014 er no klare. Årets kappleik fann sted på Firda vidaregåande skule på Sandane, fredag 28. og laurdag 29. mars. Folkesongar Elin Grytting blei tildelt Folkemusikkprisen 2014.

Fylkeskappleiken 28. - 29. mars

Fylkeskappleiken 2014
Fredag 28. og laurdag 29. mars skipar tre lokallag i Gloppen kommune til årets fylkeskappleik. Kappleiken går føre seg i aulaen på Firda vidaregåande skule på Sandane.

Sigrid Moldestad slepp ny plate denne veka

Brevet til kjærleiken (design: Eva Karlsson | foto: Magnus Skrede)
Fredag 14. februar slepp Sigrid Moldestad si fjerde soloplate. Utgjevinga har fått tittelen "Brevet til kjærleiken", og er ein hyllest til diktaren Jan-Magnus Bruheim.

Luke # 24

Sigrid Moldestad (foto: Magnus Skrede)
Sigrid Moldestad har æra av å opne den aller siste luka i musikkavdelinga sin julekalender.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login