Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Hornindal

Skrivande bønder i Hornindal

Horningdalen efter den Sorte død.
Jostein Fet har ved si gransking av den litterære kulturen mellom ålmugen på Nordvestlandet endra vår forståing av lese- og skrivekunna til bønder i tidleg moderne tid. Eit viktig kjeldegrunnlag i boka Skrivande bønder var gardsarkivet frå Kirkhorn i Hornindal.

Britt Pernille Frøholm: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Brått-festival i Hornindal 9. - 15. september

Folkesongar Unni Løvlid er initiativtakar til Brått-festivalen, som finn stad i Hornindal mellom 9. og 15. september.

Unni Løvlid slepp ny plate i dag

Folkesongar Unni Løvlid frå Hornindal slepp i dag si fjerde soloplate, som har fått namnet "Lux".

Luke # 22

Unni Løvlid & Draup
Folkesongar Unni Løvlid opnar luka i musikkavdelinga sin julekalender på vetle, vetle julafta.

Luke # 13

Gunn Sølvi Gausemel (foto: Gunnhild Sindre)
NRK sin folkemusikkonsulent Gunn Sølvi Gausemel opnar den trettande luka i musikkavdelinga sin julekalender.

Luke # 8

Britt Pernille Frøholm (foto: Andreas Ulvo)
Hardingfelespelar Britt Pernille Frøholm frå Hornindal står for låtanbefalinga i den åttande luka i musikkavdelinga sin julekalender.

Turné med Unni Løvlid og Draup

Plakat Unni Løvlid og Draup
Folkesongar Unni Løvlid og glasduoen Draup turnerer Sogn og Fjordane i desember.

Unni Løvlid tek del i urframføring i Grieghallen

Unni Løvlid (foto: Geir Dokken)
Denne veka tek folkesongaren Unni Løvlid frå Hornindal del i ei urframføringa med BIT20 Ensemble i Bergen. 18. oktober er det urframføring av Ørjan Matre sine "Terskelsanger" for stemme og ensemble.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login