Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sogndal

Arkivkatalog for Øvre Amla

Utsyn mot Amlabukti. Fotograf: Reppen, Nils Olsen. Datering: 1909.
Fylkesarkivet har dei siste åra samla inn og ordna arkivet frå Øvre Amla. Dette arbeidet er no runda av.

Kari Malmanger: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Heibergs utanlandske autografar

Brev frå den danske litteraturkritikaren Georg Brandes
Fylkesarkivet har publisert brevsamlinga Gert F. Heiberg kalla utanlandske autografar.

Elektrisk feiing og andre ungdomsportrett

"Elektrisk feiing". Fotograf: Olav Reppen.
Vi har nyleg motteke eit album med mange artige ungdomsportrett. Albumet stammar truleg frå Fjærland. Kjenner du desse ungdommane? Send oss eit tips!

Heibergs norske autografar

Brev frå Hans Jæger
Arkivet frå Øvre Amla blir for tida gjennomgått. I det høvet har me digitalisert ei dokumentsamling Gert F. Heiberg kalla norske autografar.

Oscar II var heldig ved Bøyabreen i 1879

Bøyabreen november 2014. Fotograf: Hermund Kleppa.
Bøyabreen har vore i nyhendebiletet den siste tida. "Dramatisk tilbakegang" melde NRK Sogn og Fjordane for ikkje lenge sidan.

Reisande prestar

Fort Dansborg i Trankebar. Foto: Esben Agersnap
Kor stor var verda for embetsmenn i sameiningstida med Danmark? Minst to av "1814-prestane" i Sogn og Fjordane hadde livsrøynsler langt utanfor tvillingriket sine grenser.

Kjelde til 1814 digitalisert

Brev Copiebog
Fylkesarkivet har digitalisert ei kopibok frå skipsbyggjar Tønnes Rolfsen. Den 12. mars 1814 skreiv han eit brev til broren, Ludolf Eide, som budde på Hovland i Sogndal. I brevet fortel Tønnes om bededagen og eidsavlegginga, sett frå Bergen.

Fotograf Reppen på Flickr

Tårnhuset i Sogndalsfjøra. Fotograf: Nils O. Reppen.
Samlinga etter fotograf Nils O. Reppen (1856-1925) frå Sogndal er no digitalisert , og eit utval på 100 stereofotografi frå samlinga er gjort tilgjengeleg på Fylkesarkivet sin Flickr-profil.

- Du kan no vel skjyna da, mann, at eg konne no ikkje la det gao i broki helde lell

«Kommandøren» blei sett i rute sommaren 1891, og «Jotunheim» slutta ved årsskift
"Kommandøren" grunnstøytte ved Nornes i Sogndalsfjorden hausten 1891. Og kva var årsaka? Jo, en desperat fyrvaktar med mageproblem.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login