Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sogn og Fjordane

Dagens artikkel: Revebjølla - Sogn og Fjordane sin fylkesblom

Sogn og Fjordane fylke har fleire symbol eller kjennemerke. Først kjem fylkesvåpen og fylkesflagg, deretter fylkesblom, fylkesstein og fylkestre. Denne artikkelen handlar om fylkesblomen - revebjølla.

Dagens artikkel: Frå Nordre Bergenhus til Sogn og Fjordane

"Det henstilles til statsmagterne under den mulige forandring af rigets geistlige og civile inddelingsnavne at ombytte betegnelsen Nordre Bergenshus amt med Sygna og Firda syssel". (Tilråding frå Nordre Bergenhus amtsting, 7. juni 1907. Vedteke med 27 mot 7 røyster)

Lokalhistorisk litteratur på Fylkesarkivet

Eit lite utval av litteraturen på Fylkesarkivet
I 1993 starta Fylkesarkivet å byggje opp ei samling med lokalhistorisk litteratur og relevant faglitteratur til bruk i arbeidet for arkivarane. Samlinga er ikkje eit utlånsbibliotek, men er til internt bruk. Vi kan likevel yte ein viss sørvis overfor brukarane våre, som å svare på spørsmål om bøker og kopiere innan regelverket.

Julenummeret av Kjelda 2012 - ute no

Kjelda nr 3, 2012
Julenummeret av "Kjelda" ligg snart i postkasser rundt omkring i landet. Bladet er inne i sin 21. årgang. Som vanleg er det fylt med variert og spanande stoff. Kjelda er det einaste fylkesdekkjande bladet for arkiv og historie i Sogn og Fjordane. Teikn deg som abonnent no. Då får du alle nummer i 2013, pluss vårt rikhaldige julenummer 2012. direkte i postkassa di.

180.000 stadnamn frå Sogn og Fjordane

Fylkesatlas / Rapport om stadnamn i Sogn og Fjordane
Du kan søke i 180.000 historiske stadnamn frå Sogn og Fjordane. Stadnamn er spanande, og kan gje verdfull informasjon om naturtilhøve, kulturhistorie, overtru, katastrofar og konflikt, og mykje mykje meir. Stadnamna er og viktige referansepunkt i terrenget som folk flest brukar kvar dag. Fylkesarkivet har gjennom 20 år samla inn, bearbeidd og digitalisert stadnamna. Dei er no tilgjenglege i eit eige kartgrensesnitt på nettet. Gå inn på http://www.fylkesatlas.no og finn dei ukjende stadnamna frå din heimstad.

Fylkesarkivet med ny nettstad

I dag, tysdag 1. november, lanserer fylkesarkivet ny nettstad.

Krigshistorisk vegvisar for Sogn og Fjordane

Vegvisar til krigsminne på Ramsøy i Gudvangen.
Frå 1. oktober 2016 er Kjell-Ragnar Berge engasjert av Fylkesarkivet i ei 20% prosjektstilling med formål å utarbeide eit mest mulig komplett oversyn over alle krigsminne i fylket. Vidare skal det skrivast nye artiklar til Kulturhistorisk leksikon, og saman med allereie eksisterande artiklar skal desse brukast i ein krigshistorisk vegvisar for Sogn og Fjordane.

Slutt på salmesong i fylkestinget?

Elias Blix, mannen bak fedrelandssalmen
Torbjørn Vereide har teke til orde for å bryte tradisjonen med å starte og avslutte fylkestinget med salmen «Gud signe vårt dyre fedreland». Det er ikkje første gong fedrelandssalmen skaper diskusjon.

Avlyst: Arkivdykk og seminar 17. september

Det viser seg at 17. september er ein dato som dessverre høver dårleg for mange av dei som ønskjer å delta på arkivdykk og seminar. Grunna få stadfesta påmeldingar har vi difor avgjort å utsetje det planlagde seminaret til 2017. Meir informasjon om nytt tidspunkt og opplegg vil kome på facebook og heimesida vår. Vi minner samstundes om at det er høve til å besøke musikkarkivet på Fylkeshuset i Leikanger, og oppmodar alle som har spørsmål og/eller musikk de ønskjer å lytte til om å ta kontakt med musikkarkivar Synnøve S. Bjørset på synnove.s.bjorset@sfj.no eller tlf. 908 52 334

Lesesal og bibliotek

Lesesalen og biblioteket har no ope tysdag - fredag 09:00-15:00.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login