Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sogn og Fjordane

Ole Nilssen: "Mitt arkiv"

Kan gamalt arkivmateriale bli til noko flunkande nytt? I artikkelserien «Mitt arkiv» kan du lese om korleis utøvande og skapande musikarar brukar arkivkjelder i sitt kunstnarlege arbeid. Gjennom korte intervju med musikarar og komponistar med tilknyting til Sogn og Fjordane set vi søkjelyset på arkivet som kjelde til nyskaping og kreativitet.

Bumerke frå Sogn

Bumerke frå Klevald
"Bumærker! Hvad er det for noget da?" Dette var svaret Gert F. Heiberg ofte fekk då han registrerte bumerke frå Sogn. Innsamlinga hans har no blitt digitalisert.

Ledig stilling som arkivar - kommunale arkiv

Ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er det no ledig fast stilling som arkivar - kommunale arkiv.

Ny medarbeidar på Fylkesarkivet

Skanning av stadnamnskart
Denne veka fekk vi ny medarbeidar på Fylkesarkivet. Jadranka Kurtic skal jobbe med å skanne kart brukt i samband med kartfesting av stadnamn.

Opning av Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand.

Det nye og gamle spelar på lag midt i Balestrand sentrum
I dag , fredag 29.april, kan flagga gå til topps for Noregs einaste spesialmuseum for reiseliv og turisme. Endeleg kan norsk reiselivshistorie bli presentert slik det høver seg for denne viktige næringa.

Tilstandskartlegging acetatfilm

Testing av 16mm-film frå arkivet etter Vest-Foto. Foto: Elin Østevik
Eit foto er ikkje berre eit foto. Både i produksjonen av positivar og negativar har det opp gjennom historia blitt nytta ulike materialar og kjemikaliar. Negativar kan til dømes produserast både på papir-, glas-, plast- og metallbase, og då med ei rekke undervariantar!

Kontaktkonferansen 2016

Fylkesarkivet sin årlege kontaktkonferanse vert i år arrangert på Gloppen Hotell

Kvinnestemmer i privatarkiva

Gjertrud Vågene i fint driv, med munnspel og gitar.
Privatarkiva vi oppbevarer ber tydeleg preg av at menn har hatt ei dominerande rolle i samfunnet. Men nokre kvinnearkiv finst, som til dømes det etter Anna Nagelsaker frå Hornindal.

Privatarkiv i Arkivportalen

Privatarkiv i Arkivportalen, fordelt på kommunar.
Fylkesarkivet har no publisert privatarkiva vi oppbevarer til den nasjonale søketenesta Arkivportalen.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login