Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sogn og Fjordane

Mange nye artiklar i Kulturhistorisk leksikon

RS-ambulansebåten «Eyr Ytterholmen». Fotograf: Hermund Kleppa
20 nye artiklar har sidan nyttår blitt publiserte i Kulturhistorisk leksikon. Mange av dei handlar om båtar og sjøfart.

Stemmer frå fortida

Menneskestemma er truleg er verdas eldste instrument, og kanskje er den også det mest allsidige musikkinstrumentet vi har. Gjennom generasjonar har songen følgd oss frå vogge til grav, i kvardag, fest og høgtid. Det fins knapt ein situasjon eller eit høve det ikkje fins ein song til.

Besøk av studentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane

Omvisning i magasinet til Fylkesarkivet.
Studentar på bachelorstudiet i historie besøkte Fylkesarkivet.

Nye privatarkiv i 2015

Ei brosjyre frå NBF Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Bridgekrets)
Fylkesarkivet registrerte 87 nye privatarkiv i 2015. Dei spenner vidt, både når det gjeld omfang og kva type samfunnsdokumentasjon dei dekkjer.

Kjelda

Framsida av Kjelda nr 3 2015
Julenummeret av Kjelda er no på veg ut til tingarane våre. Stoffet er som vanleg variert, og speglar aktiviteten på fylkesarkivet. I dette nummeret gjev det seg uttrykk i fleire artiklar om dei reisande.

Musikkarkivet sin adventskalendar 2015

I musikkarkivet sin adventskalendar får du heile 26 små musikalske gåver i år. Frå første søndag i advent og fram til julafta presenterer vi lydopptak med musikk frå alle dei 26 kommunane i fylket vårt. Opptaka er gjort frå 1950-talet og framover.

Sokneprest Walnum - og dei reisande

Fotokollasj av tre biletet frå artikkelen
Fyrste del av Arkivdagen 2015 er over. Framsyninga Frå landevegen er vel attende på Det Norske Teatret. Del to av Arkivdagen 2015 er i gong. På nettsida vår http://www.fylkesarkiv.no/walnum vil framleis sokneprest Walnum - og dei reisande stå i fokus.

Kontaktmøtet 2015 vel overstått

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl
Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane arrangerte sitt årlege kontaktkmøte på Thon Hotel Jølster 10.november.

Teaterframsyninga "frå landevegen" i Leikanger kyrkje

Søndag 8.november kjem Det Norske Teateret til Leikanger kyrkje for vise framsyninga "frå landevegen".

Besøk av hovudutvalet for næring og kultur

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl syner fram arkivmateriale.
Same dag som hovudutvalet for næring og kultur hadde sitt første møte etter fylkestingsvalet i haust, tok dei turen innom Fylkesarkivet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login