Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sogn og Fjordane

United World College students visit Fylkesarkivet

Students from UWC. Photo: Espen Sæterbø
More than 30 students from the international United World College in Fjaler arrived at the county hall in Leikanger Tuesday 10th February. The purpose of their visit was to learn more about archives in general and about the County Archis of Sogn og Fjordane.

Elevar frå United World College vitja Fylkesarkivet

Elevar frå UWC. Foto: Espen Sæterbø
Over 30 elevar frå den internasjonale skulen United World College i Fjaler kom til fylkeshuset på Leikanger tysdag 10. februar for å lære meir om arkiv og om Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt arbeid.

Fleire nye artiklar i kulturhistorisk leksikon

Fotograf: Hermund Kleppa
Den aldri kvilande arkivar-emeritus ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Hermund Kleppa, har skrive mange nye artiklar til kulturhistorisk leksikon.

Besøk av studentar frå høgskulen

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fortel kvifor ein treng arkiva
Studentar på bachelorstudiet i historie vitja Fylkesarkivet

Gjennombrot i uttrekk av Noark-systemer

Uttesting av nyutvikla programkode
Testing av ny programkode

Klar for ny innsats i 2015

Denne gjengen står klar for å hjelpe deg med dine arkivspørsmål. Foto: Sigrun Es
På Fylkesarkivet er vi klar for ny innsats. Vi har fått to nye medarbeidarar i januar: Arnt Ola Fidjestøl har teke til i jobben som fylkesarkivar, og Annette Langedal Holme har byrja i ei prosjektstilling på kommunearkivordninga.

God jul og godt nyttår

Nyttårsafta med rakettoppskyting over Svelgen i 1998. Fotograf: ukjend
Fylkesarkivet ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår.

Sogn og Fjordane Fiskarlag

Vellebåten "Nyken" ved Reidarbua på Iglandsvika. Fotograf: ukjend.
Fylkesarkivet har nyleg fått inn arkivmateriale frå Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Nordmenn i den første verdskrigen

Frå slaget ved Belleau-skogen. Måleri av Georges Scott.
Historikarane Nik Brandal, Eirik Brazier og Ola Teige gav tidlegare i år ut boka «De ukjente krigerne. Nordmenn i første verdenskrig». Ein av dei som deltok i krigshandlingane var Hans Gjerde frå Hyllestad.

Meisterkonsert i Operaen sundag 23. november

Operaen i Oslo (foto: Erik Berg/pressebilete Operahuset)
Sundag 23. november 2014 er det duka for folkemusikk og -dans i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login