Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Nyhende

Fylkeshuset 25 år

Fylkeshuset står seg godt etter 25 år. Fotograf Knut Henning Grepstad
4.oktober 1990 vart Sogn og Fjordane fylkeskommune endeleg herre i eige hus, i Askedalen på Hermansverk. Etter mange år som leigetakar kringom i bygda vart fylkesadministrasjonen samla under same tak. Unntaket var fylkeskulturavdelinga og fylkestannlegen som vart verande i Førde.

Godt val !

Så er det valdag igjen, og i dag skal vi bruke stemmeretten vår til å avgjere kven som skal styre kommunane og fylkeskommunen vår dei komande fire åra.

Databasane våre er no tilgjengelege

Arbeidet med testing og vedlikehald gjekk kjapt, og databasane er no tilgjengelege.

Databasane våre er nede

Grunna testing og vedlikehaldsarbeid er databasane våre nede. Vi orsakar dette og arbeider på spreng for å få dei på plass att.

Unikt skuleprosjekt med Hyllestad som pilotkommune

Skuleruta i Skifjorden fram til 1965. Bileteigar er Hans Waage
Fylkesarkivet og kulturavdelinga i fylkeskommunen har no fyrt av startskotet for det det store skuleprosjektet Skulen min. Hyllestad vil vere vår pilotkommune. Vi ynskjer å få fram ei mest mogeleg komplett skulehistorie for fylket fram til 1960/70-talet som skal presenterast i ein digital portal. Denne skal vere open for alle, brukarvennleg og eit godt og nyttig verkty både for folk flest og fagfolk. Vi er ambisiøse og tek sikte på at arbeidet vårt og den digitale løysinga skal danne mal for andre fylke.

Flåmsbana 75 år

Fotograf: Mittet. Eigar: Flåm utvikling. Datering: ukjent.
Den 1. august var det 75 år sidan Flåmsbana opna for godstrafikk.

Stengt lesesal

Lesesalen på Fylkesarkivet vil no bli stengt medan vi avviklar sommarferie. Vi opnar att tysdag 18. august. God sommar!

Kjelda

Framsida av Kjelda viser eit bilete frå Stongfjorden.
Juni-nummeret av Kjelda er no klart. Bladet inneheld mellom anna ein artikkel om nordfjordingen Linda Gytri.

Jacob Walnum - prest og omstreifarmisjonær

Jakob Walnum
Jacob Walnum var prest, barneheimsgrunnleggjar og stiftaren av «Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet». Den siste tida har innsatsen hans for dei reisande fått fornya interesse.

Engelske soldatar på flukt i 1940

Bjarne Haugnes. Fotograf: Hermund Kleppa
Laurdag 11. mai 1940 gjekk to menn opp Moadalen frå Øvre Årdal for å møta ei gruppe engelske soldatar. Gruppa var på flukt frå Gudbrandsdalen mot kysten.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login