Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Kjelda

Kjelda

innhaldsliste: 

Kjelda er eit fagtidsskrift som blir utgjeven av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Det er det einaste fylkesdekkjande bladet for historie, arkiv og kjelder i Sogn og Fjordane.

Abonner på Kjelda

Kjelda kjem med 3 utgåver i året, og eit årsabonnement kostar kr 195. Send tinging på epost til: postmottak.sffarkiv@sfj.no eller ta kontakt på telefon 57 63 80 00.

Bidragsytarar

Tilsette hjå Fylkesarkivet og ulike eksterne bidragsytarar skriv tekstar til Kjelda. Har du lyst å skrive for kjelda? Ta kontakt med Per Olav Bøyum i redaksjonen.

Gamle utgåver av Kjelda er gjort tilgjengelig på nettstaden Issuu.

Kjelda

 

 

Kjelda

innhaldsliste: 

Nynorsk i dataprogram
Hornelen på frimerke?
Gravminnesak i Luster: Fotografere alle endringar?
Kom med stempel!
Gamle sagbruk som har vore i drift i ytre del av Balestrand kommune
Sosialsoge i kommunearkivet
-7 447 stadnamn i Flora - skal snart bli fleire!
Levande dugnadsånd bergar stadnamn i Eid
Arkivlova endeleg iverksett
Spelemenn og felebyggjarar i Randabygda og Hopland
Fjordhestutstilling
Rapport frå digitaliseringsarbeidet
Lokalhistorie i barnehagen
Sentralarkiv inført for Aurland kommune
Fylkesarkivet held kurs for kyrkjekontora
Fylkeskappleiken 1999
Skumringstimen - vokal folkemusikk frå Sogn og Fjordane
"Fagforeiningsinteressen var sterk og radikal"
Glimt frå fotoarkivet
"Pas nu paa - nu tar jeg fra Hullet"
Samlar kjelder til soga om sunnfjordbank
Lokalhistorisk litteratur
Bruken av KulturNett
Gamal boksamling i Askvoll: - problem eller privilegium?
Riksarkivaren kjem til Florø!

vedlegg: 
nummer: 
1
årstal: 
1999
Kjelda nr. 1 1999

Kjelda

innhaldsliste: 

Stor nattleg aktivitet på Fylkesarkivet
Internasjonal brukargruppe på Fylkesarkivet sine databasar
Fylkesbaatane og båtnamn anno 1898: "Firda" eller "Kveldulf"
Kalvedans - "geleaktig matrett, av hovud og innmat av kalv"
Arbeidsveke
Kulturhistorisk Atlas: - Gå til minnesmerka
LO-faner i Sogn og Fjordane
150-årsminne frå Balestrand
Borga til Audun Hugleikson: Etterlyser fotografi frå 1868
Registreringsprogram for eldre møtebøker møtebøker
Baktung bør i Dag og Tid - om høybør og høybering
Overrettssakføraren på Haugland
"...den (...) opbragte Hvalfisk..."
Kjeldemateriale til kyrkjesoger: Arkitektarkiv - Johan Lindstrøm
Gåte i stein
Kontaktkonferansen 1999
"Arkivloven en tilsiktet revolusjon?" Foredrag ved riksarkivar John Herstad
Kurs og utdanning innanfor arkiv
Gjennom Sunnfjord med felestokk og noteblokk
Glimt frå fotoarkivet
Fotograf Jacob Hunskår
Sparebanken i Bjordal: "...fullt med protokollar!" 
Bankveteran i Gulen takkar av
Sparebanken i Jølster 100 år
Det attlæste pengeskåpet: Spenninga stig
Gamle sagbruk i Balestrand
Kulturhistorisk Atlas og Leksikon
Bjødn!

vedlegg: 
nummer: 
2
årstal: 
1999
Kjelda nr. 2 1999

Kjelda

innhaldsliste: 

Tankar ei morgonstund
Haust og haustetid
Gamalt prospektkort frå Florø
Ortonville
Sosialhjelp i fylket gjennom 250 år - Forsking og arkivprosjekt på fattigvesenet i Bergen stift
Mellom pensel og penn: Om Gjesme-arkivet i Lærdal
Perledykk i Vest-Foto samlinga
"Paa Sogns Barnehjem" - ein publikasjon av dei sjeldne
Balestrand kommune 150 år
Flyfoto frå heile fylket
Klipp frå norsk Folkeminneinnsamling - Nikka Vonen
Oskeurne i berghole på Hovden - Johan Schumann
Storløparen frå Fresvik - Mensen Ernst
Trygt og godt
"Spelarar og folkemusikk i Lærdal" - ei prosjektoppgåve av Silje Hegg, Høgskulen i Telemark våren 1998
Marta Seljeset Frøland
På ville vegar
Fotograf Anders B. Grodaas
Gamle sagbruk i Balestrand
Njøs-samlinga
Gravminnevern - nødvendig med historisk kunnskap
Krigshistorie: "Fronten er kysten" - i nytt opplag
Ny Amerkiabrev-bok på trappene
Møte med Laura Helgerson - 100 år
Bank og forsikring på same stad
Folketeljinga 31. desember 1845 på Internett
Stangford-Albumet

vedlegg: 
nummer: 
3
årstal: 
1999
Kjelda nr. 3 1999

Kjelda

innhaldsliste: 

Me skal yta faglege tenester
Kven er dei 4 ukjende?
Arkivforum på Internett
Gamle båtfeste - maritime kulturminne
Ny årbok for Nordfjord
Nils Landmark sine dagbøker - gardshistorie frå Fjaler
Søndfjord - Ufruktbare Klipper og Bjergtroldets Boliger?
So ro liten tull
Databasane til Fylkesarkivet: Nye folketeljingar tilgjengelege
Julepakkar til sjøfolk
Juletrefesten - ein del av kultursoga vår
Julefisken
Julebrev 1939 - frå ein utflytta sunnfjording
"...gledelig jul og meget godt..."
Anna Karina Stang
Oppstryn strykeorkester
Bautasteinen på Balahaugen
Om turpostar og trimløyper
Vete, varde, Vokeeld
Snart i mål med 24 bankarkiv
Flosteinen i Stryn
Flyfoto frå Naustdal 1956: Tankane går attende...
Jul på Sigdestad
Fotograf Gerhard Julius Nilsen Einan
Stølar og stølsliv i Luster kommune
Stadnamnkart på Internett
Cruise, turar, Amerika 2000

vedlegg: 
nummer: 
4
årstal: 
1999
Kjelda nr. 4 1999

Kjelda

innhaldsliste: 

Folkebibliotek, folkemuseum og folkearkiv
1000 sidan Amerika vart oppdaga - kvifor ikkje norske minnefrimerke?
Gulatinget - tusenårsstaden i Sogn og Fjordane - All dokumentasjon på ein stad!
Storverk i Gaular
Tingstaden i Eivindvik?
Merkeregisteret - ein stad å finna fiskebåt-historiske opplysningar
Vetar i ytre Sognefjorden
"Vedvardar færdige at gjøre"
Bilete i protokoll frå Vårdal skule
Endepunkt for det lokale varslings-systemet?
Prospektkort på annan måte
Til kamp mot rusdrykk
Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane: Fagforeinings-arkiv i Televerket
Bygdemøllene i Sogn og Fjordane på 1920-talet
Bygdemøller 1927
Hornindal spelemannslag 40 år
Frå Høyanger til Stalin. Om eit besøk til Sovjet-samveldet og bråket etterpå
Tingbøkene for Nordfjord på 1600-talet
Eit stadnamnprosjekt ved Angedalen skule
Hyllestad sogelag skipa
Minnesmerket
Internett-kurs for pensjonistar
Stor avlevering av fiskarlags-arkiv!
Glimt frå fotoarkivet
Fotograf Isak Isaksen Hellebust
Litteratur motteken av Fylkesarkivet frå 1. januar til 15. februar 2000
Musikkinnspelingar mottekne av Fylkesarkivet frå 1. januar til 15. februar 2000
Offentleg korrespondanse i rimsform
Arkiv og teknologi: Saksregister til kommunale arkiv
Digitale kopiar av arkivseriar
Kjell Råd med bøker om stølar i Gloppen

vedlegg: 
nummer: 
1
årstal: 
2000
Kjelda nr. 1 2000

Kjelda

innhaldsliste: 

Stølsleksikon for Sogn og Fjordane
Kroneverdien sin utvikling på Internett
"Framnæs" og dei andre fylkesbåtane i bok
Ny arkivkatalog
Stadnamn som 4H-oppgåve - ei oppgåve frå Stavøya i Flora kommune
Laga historisk utstilling om næringslivet
Gardar og stølar i Sogn og Fjordane
Stølane på fylkeskartet
Trygg oppbevaring i Fylkesarkivet
Arbeiderarkviet i Sogn og Fjordane: Stangfjorden Telegrambyrå 1935
Oddkjell Bosheim om Blegja i Sunnfjord: -heilt sikkert eit punkt i det eldste vetesystemet!
Gulatinget - tusenårsstad: Modalsordføraren i fyr og flamme
Minne om Wittgenstein i Skjolden
Gamalt storverk om norske møller og kverner
Ei oppleving på kverna ei uvérsnatt hausten 1916
Mylnor og kvernar i 1919 og i 1927-1929
Minnesmerket
Ynskjer historiske opplysningar om minnesmerke!
Les siste Fortidsvern!
Litteratur motteken av Fylkesarkivet frå 16. februar til 5. mai 2000
Over 100 på arkivkonferanse
E-post skal handsamast som vanleg post!
Musikkinnspelingar mottne av Fylkesarkivet frå 16. februar til 5. mai 2000
Per Bolstad - 125-års jubileum
Glimt frå fotoarkivet
Fotograf Jens Knudsen Maurseth
Landslaget for Lokal- og Privatarkiv: -fagseminar i Mo i Rana
ArkKulturinformasjon på trådlaust Internett
50 år med automattelefon i Sogn og Fjordane

vedlegg: 
nummer: 
2
årstal: 
2000
Kjelda nr. 2 2000

Kjelda

innhaldsliste: 

Lokalt stoff på Internett
Lengste kraftlinespennet i verda i 1955
Gulatingstaden: Minnesmerket det ikkje vart noko av
"Uvanlege kyrkjegardar": Fleire koleragravstader i Gulen
Sjeldne torvhus ved Turtagrø
Vart folk frå Lærdal og Årdal sette til vegarbeid på Nord-Vestlandet i tidi før 1800-talet?
Ekteskap og barnefødslar
Haust av Ivar Aasen
Fylket med internasjonalt arbeid
To nye notehefte med slåttar frå Sunnfjord
Tradisjons-seminar i dans og spel
Gjetarviser
Haustsogemarknad 2000
Stadnamn i Askvoll
Konflikt om stølsrettar på Byrkjelo i 1685
Immigrantane og norsk kyrkjeliv i Amerika
Handalstølen i Hyllestad
Soga om fjellet
På leit etter lokalhistorisk litteratur?
Den ukjende soga om eksplosjonsulukka i Florø som krevde 19 liv
Minnesmerket
Litteratur motteken av Fylkesarkivet frå 5. mai til 1. september 2000
Livet på ein kystgard - no på verdsveven
To "nye" minnesmerke i Strynvedlegg: 
nummer: 
3
årstal: 
2000
Kjelda nr. 3 2000

Kjelda

innhaldsliste: 

Kva veg går kulturnetta våre?
Arkivet til historielaget for Sogn
Noko til ein trehøvel? Ein skalk?
Kjøpte Heiberg ein husgud eller vart han svindla?
Hard skulekvardag i Leikanger i 1840-åra: Drikking, slagsmål og innandørs snøbyger
Lars Nødtvedt, utflytta sogning i Bergen: -ivrig oppteken av lokalhistorisk arbeid
Vetane i Lærdal
Rettferd i Haag? -aktualisert julehelsing året 1932
presten og klokkaren som skulle bryggje til jul
Joleølet
Jolaskreii, julereia, julesveinane, oskereia, Åsgårdsreia
Olaf Huseby
Jol i Nordfjord i gamle dagar
Arbeidarjul i Florø 1920
Juleglæde
Vert dei fattige gløymde i sogeskrivinga i Sogn og Fjordane?
Spelemannen  Olav Sperle
Matias Øyehaug (1875-1907)
Glimt frå fotoarkivet
Landskonferanse for fotobevaring
Song og leik i skulen
Minnesmerket
Dyre Vaa skulpurar
Tendalen - stølen som fekk nytt liv
Litteratur motteken av Fylkesarkivet frå 1. september til 20. november 2002
Nytt sogeskrift i Sogndal, ...so han sa...
Musikkinnspelingar mottekne av Fylkesarkivet frå 5. mai til 20. november 2000

"...representerer et svært viktig pionerarbeid..."

vedlegg: 
nummer: 
4
årstal: 
2000
Kjelda nr. 4 2000

Kjelda

innhaldsliste: 

Eit ausekar med informasjon
Koraholet i Leikanger - der Fatlaelvi korar seg
Innsamling i Jostedalen
Jubileumsfest for ein viktig by
Minnestein over fyrste ordføraren i Kinn
Ordningsarbeid etter Kinn kommune
Boknytt
Sikring av elektroniske arkiv
Drikk surmjølk!
Unge arkivarar
Fabrikktilsynet
Inspeksjon ved verksemda Mineral og Kraft i Arnafjorden
Kvinnene i fabrikktilsynet
Skudal bedehus i Gaular
Eit liv i virke for idrett og fysisk aktivitet
Nostalgiske hopp
Digitalisering av fotografi
Hunden - frå nyttedyr til familemedlem
Pilotstudium med søkelys på lokal kulturarv
Ei framtid for losjehuset i Stongfjorden?
Fyll og slagsmaal paa Sande i Sunnfjord

vedlegg: 
nummer: 
1
årstal: 
2010
Kjelda nr. 1 2010

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login