Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

1 600 stadnamn i Gulen frå Henrik Arne Losnegaard

1 600 stadnamn i Gulen frå Henrik Arne Losnegaard

Kommunevåpenet til Gulen kommune
Fylkesarkivet har fått tilgang til 1 600 stadnamn frå Gulen. Dette er namn frå hovudoppgåva " Stadnamn frå Eivindvik" av Henrik Arne Losnegaard. Oppgåva er skriven ved Universitetet i Bergen og innlevert i 1981.

Vi har no publisert desse stadnamna på www.fylkesarkiv.no. Namna er fordelt på desse kartblada: AE07053, AE07051, AE06952, AE07054, AE07052, AF06951, AF07053, AF07051, AE07153, AE07154 og NGO-kart over Gulen herad.

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login