Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Dagens artikkel: 100 års veghistorie: Faleide-Lote

Dagens artikkel: 100 års veghistorie: Faleide-Lote

Før Blakset-tunnelen kom var dette ein av stiane mellom Blakset og Robjørgane. Stien vart kalla Stolen. Foto: Hans Støyva.
I 2005 var det endeleg samanhengjande veg mellom Faleide og Lote. Ein gamal draum var oppfylt, og ein lang strid var over. Då var den siste vegbiten mellom Hopland og Hennebygda ferdig.

Veg fram
Alt i vegplanen av 1906 var det planlagt å byggja veg mellom Faleide og Hopland. Planen var at heile vegstrekninga skulle vera ferdig i løpet av den første 30-årsbolken. Innvik kommune kravde at det skulle byggjast veg mellom Blakset og Nos etter at vegen mellom Stryn og Olden var ferdig. Blakset-Nos var difor sett opp i perioden 1910-1914.

Vegarbeidet byrja i 1912, men vegen var ikkje ferdig før i 1928. Då gjekk det ein enkel bygdeveg frå Blakset kai til Nos, ei strekning på 14 km. Heile vegstrekninga mellom Faleide/Bleksvingen og Lote er 40 km. I 1937 vedtok Fylkestinget at Faleide-Lote-Nordfjordeid skulle ha førsteprioritet mellom hovudveganlegga i Nordfjord, utan at det hjelpte stort. Det var smått med midlar og det vart inga samanhengjande vegbyggjing. Det gjekk mange år mellom kvar vegstrekning som vart påbyrja.

Les heile artikkelen i Kulturhistorisk leksikon her:
http://www.fylkesarkiv.no/kl/detalj/?id=19821

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login