Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Fylkessoge for Sogn og Fjordane - no startar arbeidet

Fylkessoge for Sogn og Fjordane - no startar arbeidet

Joachim de Knagenhielm (1727-1796) var den første amtmannen i Nordre Bergenhus
Joachim de Knagenhielm (1727-1796) var den første amtmannen i Nordre Bergenhus
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes og rektor Åse Løkeland signerte fredag 11. november avtalen om at Høgskulen i Sogn og Fjordane skal skrive fylkessoga for Sogn og Fjordane. Fylkestinget sette av åtte millionar kroner til dette arbeidet i desember 2010.

Personen på biletet: Joachim de Knagenhielm (1727-1796) var den første amtmannen i Nordre Bergenhus, som fylket heitte då det vart oppretta i 1763.

Han var fødd på Kaupanger og tok juridisk embetseksamen i København i 1757. Deretter vart han sekretær for ein kommisjon som skulle regulera grensa mot Sverige. Kring 1760 vart han fullmektig hjå stiftamtmannen i Bergenhus.

På hans initiativ vart Nordre Bergenhus oppretta. Som amtmann frå 1763 tok han bustad på slektsgodset i Kaupanger. Denne stillinga hadde han i åtte år. Han kom i vanskar i samband med inndrivinga av den såkalla ekstraskatten i 1760-åra, og i 1771 vart han forflytta. Han vart amtmann i Nordland og vart verande i dette embetet til 1789, Knagenhielm døydde i Bodø i 1796. (Foto av maleri hjå Christen Knagenhjelm)

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login