Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Kontaktkonferansen 2016

Kontaktkonferansen 2016

Fylkesarkivet sin årlege kontaktkonferanse vert i år arrangert på Gloppen Hotell

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til årets kontaktkonferanse. Målgruppa er arkivleiarar, leiarar for servicetorga og andre arkivtilsette.

Konferansen vert halden på Gloppen Hotell på Sandane, 11. og 12. mai.

Dag 1 er den store arkivplandagen. Arkivplanen er eit viktig verktøy for å ha kontroll på arkiva og arkivdanninga. 

Arbeidsoppgåvene til sakshandsamarar og arkivtilsette endrar seg i takt med den teknologiske utviklinga og endringar i samfunnet elles. Dette er hovudtemaet for dag 2.

Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen! 

 

Vi tek atterhald om endringar.

Påmeldingsfrist 14.april kl.16:00

 

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login