Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Stemmer frå fortida

Stemmer frå fortida

SFFf-1989063.0001 Fotograf: Jan Hess Bildet viser utsnitt av eit postkort sendt som julehelsing frå Jenny Sørebø (f. Færøyvik) til Bergit Færøy i 1913.
Menneskestemma er truleg er verdas eldste instrument, og kanskje er den også det mest allsidige musikkinstrumentet vi har. Gjennom generasjonar har songen følgd oss frå vogge til grav, i kvardag, fest og høgtid. Det fins knapt ein situasjon eller eit høve det ikkje fins ein song til.

Songen har mange funksjonar, og tekstane som følgjer melodien kan fortelje svært mykje om kulturen og samfunnet songane er og har vore ein integrert del av.

I spelelista «Stemmer frå foritda» deler musikkarkivet nokre døme på den rike songarven vi har dokumentert i fylket vårt. Dei fleste av utøvarane var fødde for meir enn 100 år sidan, og opptaka var gjerne gjort då dei var komne «godt opp i alderen». Likevel er det verdfulle dokumentasjonar på ein musikkpraksis som seier mykje om verdsbiletet i deira samtid.

 

 

Spelelista finn du her: (ved å trykkje på "view track" vil du få opp meir informasjon om utøvaren og songen)

 

 

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login