Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Aktuelt

(26.01.2011)
Slik var overskrifta i eit avisinnlegg Inge Fossheim, leiar i Eid råd for funksjonshemma, hadde i Fjordabladet 20.01.2011. Det handla om diskrimering av folk opp gjennom tidene. Han trekkjer til dømes fram korleis kvinner og personar med nedsette funksjonsevner har blitt behandla.
(26.01.2011)
Schei-komiteen er no digitalisert.
Per Olav Bøyum syner korleis arkivmateriale vert digitalisert.
(24.01.2011)
Fredag 21. januar hadde me besøk av historiestudentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Studentane tek bachelorgrad, og skal mellom anna læra om å bruka arkivmateriale som kjelder.
(21.01.2011)
Fylkesarkivet har digitalisert nokre svartebøker tilhøyrande De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum. Dei inneheld formaningar og rådgjerder for mangt og mykje, til dømes korleis ein kan bleike håret, gjere seg usynleg og få snøballar til å brenne.
Elisabeth Kværne under Landskappleiken
(17.01.2011)
Torsdag 20.januar er det klart for framsyninga “Dansedokka og langeleiken” på De Heibergske Samlinger/Sogn Folkemuseum. Elisabeth Kværne spelar langeleik og fortel om den spesielle dansedokka på museet.
Arkivmateriale frå kommunane er oppbevart hjå Fylkesarkivet.
(13.01.2011)
I desse dagar rapporterar alle kommunar inn tal til Riksarkivaren om kor mykje arkivmateriale som finst frå kvar kommune.
Håkon Høgemo
(06.01.2011)
Jostedalen spel- og dansarlag inviterer til folkemusikkhelg 7. - 9.januar. Det blir kurs og konsert med Håkon Høgemo, og dans til musikk av spelemannslaget med fleire.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login