Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Avlevering og tips om privatarkiv

Har du tips om arkiv eller kjelder som kan vere av interesse for oss, er du svært velkomen til å ta kontakt med oss. Kontakt oss også dersom du har du spørsmål om privatarkiv, ønskjer å sjå eit arkiv, eller vil avlevere materiale. Det er utarbeidd ei rettleiing for avlevering av privatarkiv til Fylkesarkivet.
- Kontaktinformasjon: 57 65 64 14 | e-post

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login