Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Foto

Foto finst i mange former og i mange typar arkiv. Fotografia er viktige kjelder til kunnskap om fortida og samtida. Dei fortel oss både om korleis samfunn, busetnad og mykje meir har endra seg over tid, og om korleis sjølve fotografiet som uttrykksform har utvikla seg opp gjennom historia.
Svelgen 1917. Fotograf:Ukjend.
Svelgen 1917. Fotograf:Ukjend.

Fylkesarkivet har som målsetjing å samle inn, sikre og formidle eldre fotografisk materiale frå Sogn og Fjordane. Vi har ei omfattande samling med bilete frå heile fylket. Bileta vert gjort tilgjengelege på Internett etter kvart som dei vert registrert og digitalisert. Det tilgjengeleggjorte materialet omfattar både originalt materiale som er deponert på fotomagasinet og materiale som er lånt inn og avfotografert. Alt originalt fotomateriale vert oppbevart i magasin som har eit klima som er tilpassa strenge krav for lagring av fotografisk materiale. I arbeidet vårt er vi heilt avhengige av hjelp frå publikum. Dersom du har opplysningar om bilete i samlingane våre er vi takksame for om du kontaktar oss eller legg inn ein kommentar på nettsidene våre. Tips oss også dersom du har bilete som du meiner bør bli del av samlingane våre og bevarast for ettertida.

Søk i fotobasen

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login