Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Innsyn i arkiv

Offentlege arkiv er i regelen opne for innsyn

Fylkesarkivet oppbevarar offentlege arkiv for kommunane og fylkeskommunen. Offentleglova slår fast at hovudregelen er at desse arkiva er opne for innsyn. Me kan legge fram arkiv for innsyn på lesesalen vår og me kan i mange høve sende kopiar av arkivmateriale direkte til deg enten som papirkopi eller som digitaliserte kopiar. I utgangspunktet er det tre typar offentlege arkiv som er avleverte til Fylkesarkivet:
 
Eldre og avslutta arkiv (papirbaserte)

Elektroniske arkiv

Personmateriale

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login