Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Kulturhistorisk leksikon

Veit du kor mange minnesteinar det er i kommunen din? Var det nokon i din kommune som røysta nei til oppløysinga av unionen med Sverige i 1905? Veit du kva tid vegane i kommunen din vart bygd? Dette og mykje anna kan du finne svar på ved å lese artiklar i kulturhistorisk leksikon.
Gulatingstaden
Gulatinget var møtestaden i Vestlandet sitt gamle lovområde. Frå først på 900-talet og 400 år frametter var tingmøtet i Gulen sentralt i rettsstellet i landsdelen. Artikkelen om Gulatingstaden kan du lese i Kulturhistorisk leksikon

Kulturhistorisk leksikon har mange forfattarar. Dei fleste arbeider med lokalhistorie i kommunane i fylket. Andre forfattarar er tilsett ved Fylkesarkivet eller musea i Sogn og Fjordane. Artiklane er meint å gje eit oversyn over det aktuelle emnet ved hjelp av tekst, foto og kjeldereferansar.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login