Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Sentraldepot

Heile 22 av kommunane i fylket og fylkeskommunen avleverer sine eldre og avslutta arkiv til fylkesarkivet.

Arkivmateriale som er avlevert til fylkesarkivet vil verta oppbevart i spesialrom for arkiv og trygga for ettertida. Desse arkiva vil vera tilgjengeleg på fylkesarkivet sin lesesal og dels som digitaliserte arkiv gjennom databasane våre.

Nedanfor vil det etter kvart bli laga ei liste med dokument og rettleiingar som er aktuelle i samband med avlevering av arkiv til fylkesarkivet.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login