Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Utvandring og slektsforsking

Utvandring

Fylkesarkivet har ein eigen database med amerikabrev, med om lag 3000 registrerte dokument. Det er i hovudsak tale om korrespondanse USA-Noreg, men det finst òg brev frå andre land.

Fylkesarkivet har i tillegg bygd opp ei amerika-samling, US-Collection, som inneheld slektstavler og anna informasjon om utflytte sogningar og fjordingar.

Emigrantlister, register over inn- og utflytte og andre relevante hjelperåder finn du i Digitalarkivet.

Fylkesarkivet har i tillegg samla ein del informasjon om utvandringa frå Sogn og Fjordane til USA. Desse tekstane er på engelsk.

 

Slektsforsking og persondata

Dei viktigaste ressursane for slektsforskarar er samla i Digitalarkivet. Forutan folketeljingar finst det her ei mengd register, til dømes over døypte, vigde og gravlagde i delar av Sogn og Fjordane. Digitalarkivet er òg inngangsporten til dei skanna kjeldekopiane for kyrkjebøker, skiftemateriale og tingprotokollar.

Normalt tek ikkje Fylkesarkivet på seg arbeid med å finna fram slektsinformasjon. Dette må brukarane gjera sjølve ved å bruka dei kjeldene som er nemnde ovanfor.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login