Vinter på garden Ytrehorn i Hornindal. Fotograf: Rasmus Sivert Kirkhorn
Stadnamn – ei spanande lokalhistorisk kjelde
Stadnamn er ei spanande lokalhistorisk kjelde til historia vår om kvardag og fest. Dei kan gi opplysningar både om tidlegare tiders arbeid og om arbeidet på den tida innsamlinga gjekk føre seg. Dei kan og gi opplysningar om naturtilhøve. Stadnamna er viktige referansepunkt i terrenget.

Aktuelt

(06.03.2014)
Henting av stadnamnmateriale
Fylkesatlas.no - Luster
(02.05.2013)
Fylkesarkivet vil no gå i gang å publisere stadnamn for Luster kommune på Internettadressene www.fylkesatlas.no og www.fylkesarkiv.no. Vi har lagt ut 2 086 stadnamn allereie. Kommunen har løyvd pengar til å få gjort dette viktige kulturhistoriske arbeidet. Det er dei tre sogelaga som har stått for nyinnsamling av stadnamna på grunnlag av skuleborninnsamlinga i 1932, innsamlinga til Frøysadal og frå den store stadnamninnsamlinga i 1985 og utover.
Eidsvollsmann i stadnamn
(16.05.2012)
No kan du finne om lag 8 000 stadnamn for Sunndal kommune i Møre og Romsdal både på kart på www.fylkesatlas.no og i databasesøk.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login