Vinter på garden Ytrehorn i Hornindal. Fotograf: Rasmus Sivert Kirkhorn
Stadnamn – ei spanande lokalhistorisk kjelde
Stadnamn er ei spanande kjelde til historia vår. Dei kan gi opplysningar både om tidlegare tiders fest og arbeid og om arbeidet på den tida innsamlinga gjekk føre seg. Dei kan og gi opplysningar om naturtilhøve. Stadnamna er viktige referansepunkt i terrenget.

Aktuelt

Kommunevåpenet til Gulen kommune
(20.03.2015)
Fylkesarkivet har fått tilgang til 1 600 stadnamn frå Gulen. Dette er namn frå hovudoppgåva " Stadnamn frå Eivindvik" av Henrik Arne Losnegaard. Oppgåva er skriven ved Universitetet i Bergen og innlevert i 1981.
Heile 45 deltakarar møtte fram i rådhuset
(19.02.2015)
Stadnamngruppa: Arne Kvalen, Olav Stølen og Bjørg Hovland representerer kvart sitt sogelag: Hafslo sogelag, Jostedal historielag og Luster sogelag
Kommunevåpenet til Luster kommune
(06.03.2014)
Henting av stadnamnmateriale

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login